Zabawy z angielskim:
Wymowę możemy sprawdzić w słowniku www.diki.pl

Karnawał:
CARNIVAL COSTUMES” – KARTA PRACY ONLINE – posłuchaj i zaznacz odpowiedni obrazek

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Carnival/Carnival_bq1579757qt


Kształty:
circle - koło

traingle - trójkąt

square - kwadrat

rectangle - prostokąt

oval - owal

diamond - romb

heart - serce

star - gwiazda 

Na początek zachęcamy do zapoznania się z nowym słownictwem poprzez zabawę ECHO. Rodzic mówi na początku wyraz np. circle i pokazuję obrazek z kołem. Dziecko powtarza i następnie przechodzimy do zabawy, mówimy szeptem i coraz głośniej. Tak zapoznajemy się z każdym kształtem. (karty obrazkowe w plikach)

Następnie rodzic pokazuje kartę np. square- kwadrat i pyta: What is it?, dziecko odpowiada SQUARE.  Tak robimy z każdą kartą obrazkową, bądź wyciętymi kształtami. 

Zabawa "Where is.......?"-  rozkładamy obrazki na dywanie. Następnie rodzic włącza dowolną piosenkę w język angielskim. Dziecko może maszerować, biegać w zależności od rytmu piosenki. Rodzic zatrzymuje muzykę i pyta np. Where is circle?. Dziecko szuka wzrokiem obrazka, podchodzi do circle-koła i mówi. Here, is circle.  Zabawa trwa, aż do odnalezienie wszystkich obrazków.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: