Strona do systemu rekrutacyjnego: https://rekrutacje-gminapolkowice.pzo.edu.pl

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki przedszkolnej rodzice mają czas od 1.03.2024 r. od godz. 8:00 do 15.03.2024 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zawarte są w dokumencie- Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: