W ramach przedszkolnego projektu anglojęzycznego  „It’s story time. Zapoznanie z literaturą anglojęzyczną”, którego celem jest uwrażliwienie dzieci na język angielski poprzez osłuchanie się z nim oraz rozwijanie czytelnictwa poprzez zapoznanie z wybraną dziecięcą literaturą anglojęzyczną, uatrakcyjnienie zajęć języka angielskiego w przedszkolu, motywowanie i budowanie pozytywnego stosunku do języka angielskiego, poznanie i utrwalanie podstawowych słów i zwrotów w języku angielskim dotyczących poszczególnych zakresów tematycznych, wsparcie i pomoc nauczycielom grup we wprowadzaniu języka angielskiego w ciągu dnia,  rozwijanie u dzieci i ich rodziców zainteresowania kulturą i dziecięcą literaturą anglojęzyczną w październiku bawiliśmy się z bajką pt. „Bimble and friend – in the rainstorm.” – John Francis. Zajęcia prowadzone są metoda storytelling.  Dzieci powtórzyły słownictwo odnośnie pogody, a także poznały nowe tj: chmura, słońce, błyskawica, kropla wody.

Przebieg zajęć:

  1. Wprowadzenie: (pre - story activities)

- „Helo, helo. Canyouclapyourhands” - Hello Hello! CanYouClapYourHandsOriginal Kids Song Super Simple Songs - YouTube

- Rymowanka, którą zawsze będziemy mówić przed czytaniem bajki:

Shh! Shh! (kładziemy palec na ustach)
It’s storytime. It’s story time. (otwieramy dłonie w geście otwierania książki)
Shh! Shh! (kładziemy  palec na ustach)
It’s story timetoday. (otwieramy dłonie w geście otwierania książki)
(Kurs języka angielskiego dla przedszkoli „CheekyMonkey” wyd. Macmillan)

- Powtórzenie słownictwa odnośnie pogody:

Sunny – słonecznie

Windy – wietrznie

Raining– deszczowy

Snowing – śnieżnie

Stormy – burzowy

Cloudy - pochmurny        

- Poznanie kluczowych słów z bajki:

Sun – słońce

Cloud – chmura

Lightning – błyskawica

Drop of rain – krople deszczu

  1. Narracja oraz inscenizacja opowiadania (telling the story):

Czytając bajkę jednocześnie pokazywałam obrazki,  a także uatrakcyjniałam bajkę ruchem ciała, tonacją głosu i efektami dźwiękowymi. Następnie dzieci opisywały wydarzenia z bajki. Treść bajki dostosowywałam do wieku dzieci.

  1. Utrwalenie treści / elementów językowych opowiadania I (post - story activities I)

Utrwalaliśmy elementy językowe występujące w bajce powtarzając je rózna tonacja głosu i wskazując palcem odpowiedni obrazek.

  1. Druga prezentacja opowiadania (the secondpresentation)

- opowiadanie interaktywne - dzieci uczestniczyły aktywnie w procesie narracji, podając nauczycielowi w odpowiednim momencie obrazki ilustrujące poszczególne sceny opowiadania

  1. Utrwalenie treści / elementów językowych opowiadania II (post - story activities II)

- utrwalenie elementów językowych opowiadania + poszerzenie słownictwa z zakresu pogody, oraz zwrotu What wheather do youlike?

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: