Akcja # Sprzątamy dla Polski, w której brały dziś udział dzieci z naszego przedszkola była wspólną lekcją poszanowania środowiska. Dzieci otrzymały rękawice i z wielką chęcią przystąpiły do sprzątania terenu wokół przedszkola. Wszystkie znalezione papierki i inne śmieci wrzucały do worków. Akcja ta była świetną okazją, aby uświadomić dzieciom jak wiele dobrego człowiek może zrobić dla środowiska poprzez właściwe zachowanie.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: