Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna Moc Bajek”

W roku szkolnym 2022/2023 po raz trzeci
Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach

(grupy „Motylki”, „Krasnoludki”, „Gumisie”) przystąpiło             
do Międzynarodowego  Projektu „Magiczna moc bajek”.

Realizacja projektu pozwala przedszkolakom  za pośrednictwem literatury poznać wartości moralne, uwrażliwia na piękno języka polskiego
i wyzwala wiele pozytywnych emocji (zadowolenia, radości, poczucia bezpieczeństwa). Dzięki przeprowadzanym działaniom dzieci rozwijają wyobraźnię, koncentrację uwagi i zdolność twórczego myślenia. Kształtują postawę empatii wobec osób niepełnosprawnych. Przedszkolaki uświadamiają sobie swoje prawa i obowiązki.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: