W kwietniu nieco świątecznie książeczka „The Easter Bunny’s big egg hunt” Karen Hirst.  Uczymy się z króliczkiem gdzie zostały schowane jajka. Cele zajęć: przypomnienie już poznanego słownictwa: egg, bunny, chic, hen, sheep oraz poznanie nowych słów: up high – wysoko, down low – nisko, under – pod, in –w.

Przebieg zajęć:

  1. Wprowadzenie: (pre - story activities)

- „Helo can you clap your hands” – piosenka powitalna

- Rymowanka: Shh! Shh! (kładziemy palec na ustach)
It’s story time. It’s story time. (otwieramy dłonie w geście otwierania książki)
Shh! Shh! (kładziemy  palec na ustach)
It’s story time today. (otwieramy dłonie w geście otwierania książki)
(Kurs języka angielskiego dla przedszkoli „Cheeky Monkey” wyd. Macmillan)

Przewidywane treści opowiadania :Przedstawienie zwierząt oraz tytułu opowiadania. Wprowadziłam prezentację oraz utrwalenie wyrazów, zwrotów i wyrażeń kluczowych” .

  1. Narracja oraz inscenizacja opowiadania (telling the story):

Czytanie  bajki i chowanie styropianowego jajka w elementach zgodnych z treścią bajki. Następnie nauczyciel prosi dzieci o werbalizację jej treści w języku polskim. P.: Who wants to tell the story in Polish?. Opisują co było w bajce w języku polskim.

  1. Utrwalenie treści / elementów językowych opowiadania I (post - story activities I)

Utrwalaliśmy elementy językowe występujące w bajce bawiąc się w grę „Find the eggs.” Dzieci szukają jajek, a następnie mówią gdzie były schowane.

  1. Druga prezentacja opowiadania (the second presentation)

Wspólne czytanie i układanie jaka na właściwych rzeczach zgodnie z treścią bajki.

  1. Utrwalenie treści / elementów językowych opowiadania II (post - story activities II)

Zabawy plastyczne – dzieci malują jajka na kartce w miejscu, o którym mówi nauczyciel i kolorują je. Nauczyciel pyta gdzie jest np. czerwone jajko? A dzieci odpowiadają.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: