W czerwcu wybieramy się z kotem Georgem na wakacje.  Powatrzamy z kotkiem już poznane słowa, gdy pakuje torbę, biegnie do taxówki czy leci samolotem. Cele zajęć: przypomnienie już poznanego słownictwa: t-shirt, shoes, pants, plane oraz poznanie nowych słów: holiday- wakacje, airport – lotnisko, ticket – bilet, bag – torba.

Przebieg zajęć:

  1. Wprowadzenie: (pre - story activities)

- „Helo, how are you” – piosenka powitalna

- Rymowanka: Shh! Shh! (kładziemy palec na ustach)
It’s story time. It’s story time. (otwieramy dłonie w geście otwierania książki)
Shh! Shh! (kładziemy  palec na ustach)
It’s story time today. (otwieramy dłonie w geście otwierania książki)
(Kurs języka angielskiego dla przedszkoli „Cheeky Monkey” wyd. Macmillan)

Przewidywane treści opowiadania :Przedstawienie postaci (maskotka kota) oraz tytułu opowiadania. Wprowadziłam prezentację oraz utrwalenie wyrazów, zwrotów i wyrażeń kluczowych” .

  1. Narracja oraz inscenizacja opowiadania (telling the story):

Dzieci słuchają bajki czytanej z CD i oglądają przedstawienie w formie teatrzyku kukiełkowego. Następnie nauczyciel prosi dzieci o werbalizację jej treści w języku polskim. P.: Who wants to tell the story in Polish?. Opisują co było w bajce w języku polskim.

  1. Utrwalenie treści / elementów językowych opowiadania I (post - story activities I)

Utrwalaliśmy elementy językowe występujące w bajce bawiąc się w opowieść ruchową „Wielka podróż”.

  1. Druga prezentacja opowiadania (the second presentation)

Wspólne czytanie i układanie maskotki kotka na odpowiednim obrazku w trakcie opowiadania.

  1. Utrwalenie treści / elementów językowych opowiadania II (post - story activities II)

Zabawy twórcze – dzieci wymyślają gdzie mogą pojechać na wakacje i  wspólnie z nauczycielem tworzą opowiadanie angielsko – polskie.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: