Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach usytuowane jest w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1  im. Jana Wyżykowskiego oraz Żłobka Miejskiego im. Krasnal. Cieszy się  ono dobrą opinią wśród społeczności lokalnej jako placówka otwarta, realizująca swoje zadania w sposób rzetelny, atrakcyjny i dostosowany do potrzeb indywidualnych dzieci i ich rodziców. Budynek przedszkola jest budynkiem wolnostojącym, piętrowym z pięknym ogrodem oraz  bezpiecznym i nowocześnie wyposażonym w urządzenia placem zabaw dla dzieci i boiskiem. Przy przedszkolu znajduje się także parking dla przyjezdnych.

 

NASZA PLACÓWKA sprawuje opiekę nad dziećmi w godzinach od 6.00 do 16.30. Ramowy rozkład dnia uwzględnia realizację  podstawy programowej , w niej potrzeby rozwojowe i możliwości dzieci oraz  ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i higienę. Zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki  wyzwalają  aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych  przeplatając je  zabawami podejmowanymi przez dzieci, wynikającymi z ich inicjatywy i aktywności.

 

PRZEDSZKOLE urządzone jest nowocześnie i funkcjonalnie. Spełnia wymogi bezpieczeństwa (m.in. wyposażone jest w domofon, posiada ogrodzony i zamykany plac zabaw). Dla dzieci przygotowanych jest pięc przestronnych, słonecznych i kolorowych sal dydaktycznych do zajęć i zabaw wraz z sanitariatami. Ponadto w przedszkolu znajdziemy pokój do pracy terapeutycznej oraz szatnia  wyposażona w indywidualne półki, taras. W salch  natomiast znajdują  się nowoczesne sprzęty i zabawki oraz inspirująca do działań baza dydaktyczna oraz  różnorodne kąciki m.in. przyrodniczy, książek, muzyczny, lalek itp.  Przedszkole posiada dobrze wyposażoną kuchnię, w której sporządzane są domowe posiłki zgodnie z normami żywieniowymi oraz szereg pomieszczeń gospodarczych.

 

KADRA PEDAGOGICZNA jest wykwalifikowana, o wysokim poziomie kompetencji zawodowych. Wszystkie nauczycielki systematycznie uczestniczą w doskonaleniu zawodowym, poszukują nowych rozwiązań pedagogicznych, dzięki czemu wspierają dzieci w ich rozwoju.

Przedszkole Miejskie nr 3 bierze czynny udział we wszelkiego rodzaju akcjach, wspomaga i współpracuje także  z licznymi stowarzyszeniami i organizacjami. Od wielu lat   propaguje zdrowe odżywianie . Placówka  czynie zbiera zarówno makulaturę jak i elektrośmieci przyczyniając się tym do ochrony środowiska. Niesiemy też pomoc chorym zbierając nakrętki, które zostają przekazane na hospicjum we Wrocławiu.

Jeśli szukacie dla swojego dziecka miejsca ciepłego, dającego poczucie bezpieczeństwa, umożliwiającego jego wszechstronny rozwój - Przyjdźcie do naszego przedszkola! Oferujemy pracę nowoczesnymi metodami oraz wiele ciekawych zająć dodatkowych rozwijających indywidualne zdolności dzieci:

naukę pływania - dzieci sześcioletnie;  język angielski - wszystkie grupy;  religię - dzieci sześcioletnie logopedię - według zaleceń zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu treści ; zajęcia cermiczne- dzieci piecioletnie; warsztaty instrumentalno- wokalne z wykorzystaniem metody Batti Strauss. Zapewnimy Twojemu dziecku warunki sprzyjające bezpiecznej i twórczej zabawie! Zapewnimy atrakcyjne zabawy w dużym i słonecznym ogrodzie oraz świetną zabawę w doskonale zorganizowanych salach! Organizujemy ciekawe imprezy i uroczystości z udziałem Rodziców! W pracy z dziećmi wykorzystujemy najnowsze, różnorodne i atrakcyjne metody z zakresu pedagogiki przedszkolnej! Dzieci mają możliwość poznania siebie, swoich możliwości, i swojego miejsca w społeczności przedszkolnej! Dużo rysują, śpiewają, malują i tańczą! Gwarantuje to wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Nasze Przedszkole powstało w roku 1972. Od początku nosi nazwę Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach. Obecnie dyrektorem przedszkola jest pani mgr Barbara Kulczycka, która pełni tę funkcję od 2019 roku.

Organem prowadzącym naszą placówkę jest Gmina Polkowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty z delegaturą Kuratorium Oświaty w Legnicy. .

Obecnie w naszym przedszkolu bawi się i uczy się 150 dzieci w sześciu grupach wiekowych.

Zapisując dziecko do naszego przedszkola będziecie Państwo jego współgospodarzami poprzez podejmowanie decyzji i możliwość uczestniczenia we wszystkich sprawach dotyczących naszej placówki.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: