Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach usytuowane jest w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1  im. Jana Wyżykowskiego oraz Żłobka Miejskiego im. Krasnal. Cieszy się  ono dobrą opinią wśród społeczności lokalnej jako placówka otwarta, realizująca swoje zadania w sposób rzetelny, atrakcyjny i dostosowany do potrzeb indywidualnych dzieci i ich rodziców. Budynek przedszkola jest budynkiem wolnostojącym, piętrowym z pięknym ogrodem oraz  bezpiecznym i nowocześnie wyposażonym w urządzenia placem zabaw dla dzieci i boiskiem. Przy przedszkolu znajduje się także parking dla przyjezdnych.

NASZA PLACÓWKA sprawuje opiekę nad dziećmi w godzinach od 6.00 do 16.30. Ramowy rozkład dnia uwzględnia realizację  podstawy programowej , w niej potrzeby rozwojowe i możliwości dzieci oraz  ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i higienę. Zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki  wyzwalają  aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych  przeplatając je  zabawami podejmowanymi przez dzieci, wynikającymi z ich inicjatywy i aktywności.

PRZEDSZKOLE urządzone jest nowocześnie i funkcjonalnie. Spełnia wymogi bezpieczeństwa (m.in. wyposażone jest w domofon, posiada ogrodzony i zamykany plac zabaw). Dla dzieci przygotowanych jest pięć przestronnych, słonecznych i kolorowych sal dydaktycznych do zajęć i zabaw wraz z sanitariatami. Ponadto w przedszkolu znajdziemy pokój do pracy terapeutycznej oraz szatnia  wyposażona w indywidualne półki, taras. W salach  natomiast znajdują  się nowoczesne sprzęty i zabawki oraz inspirująca do działań baza dydaktyczna oraz  różnorodne kąciki m.in. przyrodniczy, książek, muzyczny, lalek itp.  Przedszkole posiada dobrze wyposażoną kuchnię, w której sporządzane są domowe posiłki zgodnie z normami żywieniowymi.

KADRA PEDAGOGICZNA jest wykwalifikowana, o wysokim poziomie kompetencji zawodowych. Wszystkie nauczycielki systematycznie uczestniczą w doskonaleniu zawodowym, poszukują nowych rozwiązań pedagogicznych, dzięki czemu wspierają dzieci w ich rozwoju.

Przedszkole Miejskie nr 3 bierze czynny udział we wszelkiego rodzaju akcjach, wspomaga i współpracuje także  z licznymi stowarzyszeniami i organizacjami. Od wielu lat stosuje zasady zdrowego odżywiania.

Jeśli szukacie dla swojego dziecka miejsca ciepłego, dającego poczucie bezpieczeństwa, umożliwiającego jego wszechstronny rozwój- Przyjdźcie do naszego przedszkola!

Zapewnimy Twojemu dziecku warunki sprzyjające bezpiecznej i twórczej zabawie. Oferujemy atrakcyjne zabawy w dużym i słonecznym ogrodzie oraz świetną zabawę w doskonale wyposażonych salach. Organizujemy ciekawe imprezy i uroczystości z udziałem Rodziców.
W pracy z dziećmi wykorzystujemy różnorodne i atrakcyjne metody z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Dzieci mają możliwość poznania siebie i swojego miejsca w społeczności przedszkolnej. Placówka dysponuje nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi m.in Robotem Photon, Magicznym Dywanem, tablicami dotykowymi, wiatrakiem matematycznym.
Nasze Przedszkole powstało w roku 1972. Od początku nosi nazwę Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach. Obecnie dyrektorem przedszkola jest pani mgr Barbara Kulczycka, która pełni tę funkcję od 2019 roku.

Organem prowadzącym naszą placówkę jest Gmina Polkowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty z delegaturą Kuratorium Oświaty w Legnicy.

Obecnie w naszym przedszkolu bawi się i uczy się 150 dzieci w sześciu grupach wiekowych.

Zapisując dziecko do naszego przedszkola będziecie Państwo jego współgospodarzami poprzez podejmowanie decyzji i możliwość uczestniczenia we wszystkich sprawach dotyczących naszej placówki.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: