Zajęcia logopedyczne

Z zajęć logopedycznych korzystają dzieci, które po badaniach przesiewowych, zostały zakwalifikowane przez specjalistę do uczęszczania na terapię logopedyczną. Zajęcia odbywają się w małych grupach 3- 4 os. raz w tygodniu w wymiarze 0.5 h.

Zajęcia ceramiczne

Zajęcia podczas których, dzieci uczą się tworzyć z gliny, dzięki czemu uczestniczą w procesie powstawania gotowego dzieła sztuki. Zajęcia te uczą staranności i dokładności oraz pomagają rozwijać sprawność manualną. Dodatkowo dzieci uczą się cierpliwości, ponieważ proces twórczy rozłożony jest w czasie (lepienie, wypalanie, następnie szkliwienie i ponowne wypalanie).

Basen

Na zajęcia uczęszczają dzieci 6- letnie. Zabawy w wodzie pod okiem specjalisty, przyczyniają się do rozwijania u dzieci kompetencji z zakresu obszaru fizycznego. Zajęcia na basenie pozwalają, także przedszkolakom na zdobywanie nowych umiejętności m.in utrzymywania się na wodzie czy nurkowania, a to wszytko poprzez zabawę.

Religia

Zajęcia dedykowane są dla dzieci 6- letnich, których rodzice wyrazili chęć zapisania dziecka na zajęcia religii. Religię prowadzi Pani Katechetka, która wprowadza dzieci w historię i tematykę związaną z wiarą rzymskokatolicką. W ramach zajęć dzieci poznają m.in. opowieści biblijne, piosenki religijne czy też podstawowe modlitwy.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

Służą podnoszeniu i nabywaniu umiejętności z zakresu: pracy z emocjami, nazywania uczuć własnych wyrażania uczuć, zrozumienia świata uczuć innych dzieci i dorosłych, budowania empatii i współpracy, komunikacji interpersonalnej, umiejętność posługiwania się komunikatem „Ja”, radzenia sobie w sytuacji konfliktowe i i pracy nad pokonywaniem własnej nieśmiałości.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 

Zajęcia prowadzone są w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej i mogą uczestniczyć w nich wszystkie dzieci borykające się z trudnościami wymagającymi indywidualnego podejścia, wsparcia i pomocy (np. dzieci mało samodzielne, mające trudności z koncentracją, niepewne siebie, wymagające dodatkowej pracy
w przygotowaniu do podjęcia nauki szkolnej).


Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia prowadzone są w oparciu o opracowane dla każdego dziecka Indywidualne Programy Terapeutyczne, uwzględniające indywidualne potrzeby i możliwości wychowanków. Podejmowanie działań, które przy zastosowaniu odpowiednich metod i środków pozwalają dzieciom mającym trudniejszy start osiągnąć najlepszy rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: