Ramowy rozkład dnia

6:00- 8:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Praca stymulacyjna. Zabawy integracyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami.

8:00 - 8:30

Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne.

8:30- 8:50

Śniadanie.

8:50- 10:00

Zintegrowana działalność edukacyjna.

10:00- 10:20

Zabiegi higieniczne.  Drugie śniadanie.

10:20- 12:00

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery.

Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci.

Zabiegi  higieniczne.

12:00 - 12:20

Obiad -  pierwsze danie.

12:20 - 13:50

Relaksacja -Motylki i Pszczółki

Zabawy edukacyjne, plastyczne, muzyczne, ruchowe.

Zabawy dowolne wg. pomysłów i zainteresowań dzieci - Krasnale i Smerfy.

13:50 - 14:00

Zabiegi higieniczne.

14:00 - 14:30

Obiad - drugie danie. Zabiegi higieniczne - mycie zębów.

 14:30 - 16:30

 Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci.  Rozchodzenie się dzieci.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: