W lutym zrealizowaliśmy kolejny moduł pt. ,,Zmisiowane zajęcia". W ramach tego modułu dzieci wzięły udział w zabawach, w których towarzyszył im nasz grupowy kompan Miś Stefanek. Dzieci zaproponowały zabawy, do których chciały zaprosić Misia i tak oto według ich pomysłu Stefanek zamienił się w pozującego modela, którego dzieci starały się namalować. Następnie Miś towarzyszył przedszkolakom podczas wspólnego czytania, zabawy z pomponikami oraz zabaw z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: