Kolejny miesiąc za nami. Tym razem poznaliśmy słowa związane z transportem, emocjami i częściami ciała. Natomiast dzięki piosence powitalnej łatwiej było się dzieciom nauczyć odpowiedzi na pytanie jak się czują.

Piosenki:

„Helo how are you” – Hello! | Super Simple Songs - YouTube - na powitanie

„The wheels on the bus” - The Wheels On The Bus (Noodle & Pals Version) | Super Simple Songs - YouTube

„One little finger” - One Little Finger | featuring Noodle & Pals | Super Simple Songs - YouTube

„If your happy” - If You're Happy | Super Simple Songs - YouTube

Słownictwo:

Zwroty

Transport

Emocje

Części ciała

How are you today? – jak się dzisiaj czujesz?

I’m good- dobrze

I’m great – super

I’m wounderfull - wspaniale

I’m tired – jestem zmęczony

I’m hungry – jestem głodny

I’m not so good – nie za dobrze

Bike – rower

Train – pociąg

Plane – samolot

Bus – autobus

Boat – łódź

Ship - statek

I’m happy – jestem szczęśliwy

I’m sad – jestem smutny

I’m scared – boje się

I’m angry – jestem zły

Head – głowa

Nose – nos

Eyes – oczy

Ears - uszy

Arms – ręce

Shoulders – ramiona

Fingers – palce u rąk

Legs – nogi

Toes – palce u stóp

W listopadzie także bawiliśmy się z literaturą anglojęzyczną w ramach projektu „It’s story time”. Dzieci wysłuchały opowiadania „The very hungry catepillar”  - Eric’a Carle.

The Very Hungry Caterpillar: A Pull-Out Pop-Up | Księgarnia Little Forest

Cele zajęć: utrwalanie nazw owoców:  an apple (the apples), a pear (the pears), a plum (the plums), a strawberry (the strawberries), a banana (the bananas), a leaf (the leaves); kolorów: red, green, purple, yellow; słów: big, smal; nauka wyrazów: a caterpillar (the caterpillars); nauka zwrotu: eats through something; and he was still very hungry; rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych gdy są wspierane obrazkiem, rekwizytem, ruchem lub gestem; wprowadzenie i utrwalenie zwrotów (nazwy określające m. in. samopoczucie): to be full, to be hungry, to feel terrible, to feel good (better).

Przebieg zajęć:

  1. Wprowadzenie: (pre - story activities)

- „Helo how are you” – piosenka powitalna

- Rymowanka: Shh! Shh! (kładziemy palec na ustach)
It’s story time. It’s story time. (otwieramy dłonie w geście otwierania książki)
Shh! Shh! (kładziemy  palec na ustach)
It’s story time today. (otwieramy dłonie w geście otwierania książki)
(Kurs języka angielskiego dla przedszkoli „Cheeky Monkey” wyd. Macmillan)

Przewidywanie treści opowiadania :Pacynka informuje dzieci, że usłyszą opowiadanie o gąsienicy: P.: Today, I’ll tell you the story: The very hungry caterpillar. Następnie pytałam dzieci, czy treść opowiadania, o którym wspomniała pacynka, jest im znana z ich języka ojczystego. W przypadku nieznajomości treści opowiadania dzieci stawiają hipotezy na temat wydarzeń oraz postaci, które mogą się w nim pojawić.

Następnie wprowadziłam prezentację oraz utrwalenie wyrazów, zwrotów i wyrażeń kluczowych” prezentacja i utrwalenie rzeczownika (nazwa głównego bohatera):                                a caterpillar (the caterpillars) + prezentacja i utrwalenie przymiotników (nazwy cech głównego bohatera): big, small + prezentacja i utrwalenie rzeczowników (m. in. nazwy owoców): an apple (the apples), a pear (the pears), a plum (the plums), a strawberry (the strawberries), a banana (the bananas), a leaf (the leaves) + prezentacja i utrwalenie przymiotników (nazwy kolorów): red, green, purple, yellow.  

  1. Narracja oraz inscenizacja opowiadania (telling the story):

Oglądanie bajki przez dzieci na youtube,pl. Następnie pacynka prosi dzieci o werbalizację jej treści w języku polskim. P.: Who wants to tell the story in Polish?. Opisują co stało się w bajce w języku polskim.

  1. Utrwalenie treści / elementów językowych opowiadania I (post - story activities I)

Utrwalaliśmy elementy językowe występujące w bajce zgadywanką (odgadywanie nazw przedmiotów w danym kolorze): I spy with my little eye something (blue). What is it? Nauczyciel wymienia nazwę koloru jednego z przedmiotów znajdujących się                                           w pomieszczeniu. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie nazwy przedmiotu, który nauczyciel ma na myśli. N.: My eyes see something red, what’s this? Who knows?.

„Go to” – zabawa, która plega na rozmieszczeniu obrazków   w różnych miejscach w sali. Zadaniem dzieci jest podbiegnięcie do odpowiednich obrazków. N.: Run to the big, yellow caterpillar! N.: Run to the pink plum!

  1. Druga prezentacja opowiadania (the second presentation)

Czytałam bajkę, a dzieci uczestniczyły aktywnie w procesie narracji, powtarzając krótkie powtarzalne teksty z bajki „he was still very hungry” oraz oraz układając po kolei obrazki owoców występujących w bajce.

  1. Utrwalenie treści / elementów językowych opowiadania II (post - story activities II)

Zabawa z kostką do gry: Play with a dice, polega na tym, że dzieci rzucają kostką do gry. Gdy wypadnie np.: liczba trzy, dzieci przypominają sobie trzy nazwy owoców, które jadła gąsienica. W czasie zabawy zachęcałam dzieci  do użycia zwrotu: It’s your turn.

Zachęcam do obejrzenia bajki jeszcze raz, aby dzieci utrwaliły poznane słownictwo Ii osłuchiwały się z językiem angielskim na co dzień.

The Very Hungry Caterpillar - Animated Film - YouTube

Zapraszam również do zabaw dodatkowych. Dzieci będą mogły przypomnieć sobie liczenie po angielsku, a także kolory, nazwy owoców przy okazji zabaw matematycznych.:]

Maths Booklet to Support Teaching on The Very Hungry Caterpillar (twinkl.pl)

Have fun! Your teacher Marlena 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: