W marcu książeczka „Old Mcdonald had a farm” z muzyką. Nie czytana, lecz śpiewana krótka opowieść dzięki, której dzieci powtórzyły słownictwo z całego miesiąca.  Cele zajęć: przypomnienie już poznanego słownictwa: cow, dog, pig, sheep, grass, flower, bird oraz poznanie nowych słów: hen – kura, chick – kurczątko, farmer - farmer

Przebieg zajęć:

  1. Wprowadzenie: (pre - story activities)

- „Helo how are you” – piosenka powitalna

- Rymowanka: Shh! Shh! (kładziemy palec na ustach)
It’s story time. It’s story time. (otwieramy dłonie w geście otwierania książki)
Shh! Shh! (kładziemy  palec na ustach)
It’s story time today. (otwieramy dłonie w geście otwierania książki)
(Kurs języka angielskiego dla przedszkoli „Cheeky Monkey” wyd. Macmillan)

Przewidywane treści opowiadania :Przedstawienie zwierząt oraz tytułu opowiadania. Wprowadziłam prezentację oraz utrwalenie wyrazów, zwrotów i wyrażeń kluczowych” .

  1. Narracja oraz inscenizacja opowiadania (telling the story):

„Spiewanie” bajki i wskazywanie palcem obrazka podczas śpiewania jego nazwy. Pokazywanie figurek zwierząt. Następnie nauczyciel prosi dzieci o werbalizację jej treści w języku polskim. P.: Who wants to tell the story in Polish?. Opisują co było w bajce w języku polskim.

  1. Utrwalenie treści / elementów językowych opowiadania I (post - story activities I)

Utrwalaliśmy elementy językowe występujące w bajce bawiąc się w grę „Stand on …” dzieci chodziły po foli bąbelkowej, pod którą były obrazki zwierząt i roślin i stawały na właściwym obrazku lub same wybierały i nazywały obrazek na którym stanęły.

  1. Druga prezentacja opowiadania (the second presentation)

Wspólne śpiewanie.

  1. Utrwalenie treści / elementów językowych opowiadania II (post - story activities II)

Dzieci losują kartę z obrazkami i mówią nazwę obrazka.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: