Tematy cykliczne: Styczeń

 

1. Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gradka.
2. Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze.
 
Wiersz:
"Babcia z dziadkiem dziś świętują,
wszystkie dzieci więc pracują.
Zetrą kurze w każdym kątku,
przypilnują dziś porządku.
W kuchni błyszczą już talerze,
wnusia babci bluzkę pierze.
Wnusio już podaje kapcie,
bardzo Kocha swoja babcię.
Dzisiaj wszystkie smutki precz!
Święto Dziadków ważna rzecz!"