rekrut

Regulaminy

MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURS MATEMATYCZNO-PLASTYCZNY „GRA –ŚCIGANKA”

I. ORGANIZATOR:           
                                       
1. Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach ul. Skrzetuskiego 37 tel. 076/749-88-60
- osoby do kontaktu: Agnieszka Dziura, Marzenna Karasińska, Marta Leńczuk

 

II. CELE KONKURSU;

1.     Wspieranie uzdolnień matematycznych i plastycznych dzieci;

2.     Rozwijanie inwencji twórczej, dzielenie się pomysłami;

3.     Kształtowanie pojęć matematycznych, umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi, umiejętności kodowania;

4.     Promowanie gier planszowych;

5.     Kształtowanie odporności emocjonalnej i współpracy w grupie;

6.     Wymiana doświadczeń, integracja środowiska przedszkolnego.

III WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.Konkurs przeznaczony jest dla grup dzieci 6 letnich .
2. Zadaniem jest wykonanie „Gry- ściganki”o dowolnej treści przeznaczonej
dla przedszkolaków.
3. Technika wykonania gry jest dowolna .
4. Format pracy A0.
5.  Do gry planszowej należy również dołączyć wszelkie niezbędne elementy: pionki do gry, kostki do gry, które również stanowią jej elementy oraz zasady „Gry-ściganki”, zapisane
w punktach na kartce w formacie A4.
6. Prace należy dostarczyć do Organizatora do dnia 4 czerwca 2021 r.

 

VI. KRYTERIA OCENY:
  1. Jury oceniać będzie prace pod względem:
            - zgodności z tematem;
            - pomysłowości;
            - udziału dzieci w przygotowaniu gry;
            - estetyki wykonania.

    2. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

VII. NAGRODY;
 1. Przewidziane są nagrody za I,II, III miejsce oraz wyróżnienia;

2. Organizatorzy zapewniają również dyplomy i drobne upominki uczestnictwa wszystkim  grupom, biorącym udział w konkursie; 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
       1. Skład Jury ustala organizator konkursu.
       2. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na naszej stronie internetowej
           pm3polkowice.pl

 

OPIEKUN GRUPY

TYTUŁ „GRY ŚCIGANKI”

PLACÓWKA, NR TELEFONU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X PREZENTACJE TEATRZYKÓW PRZEDSZKOLNYCH DZIECI 3-4 LETNICH POLKOWICE 2021 R.

 

I. ORGANIZATOR:  

                                                             
Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach
ul. Skrzetuskiego 37 Tel. 076/749-88-60

osoby do kontaktu: Agnieszka Dziura, Marzanna Karasińska, Anna Mrozik

II. CELE PREZENTACJI;

1. Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań kulturą teatralną literaturą dziecięcą.

2. Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci.

3. Wymiana doświadczeń, integracja środowiska przedszkolnego.

 

III. TERMIN PREZENTACJI:

 

       1. Zgłoszenia do dnia 31 maja 2021 r.

       2. Obrady Jury i podanie wyników do 4 czerwca 2021 r.


IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:


1.W prezentacji biorą udział dzieci z polkowickich przedszkoli w wieku 3-4 lat .

2. Czas prezentacji do 10 minut.

3. Nagrane przedstawienia prosimy przekazać do Organizatora na przenośnym 
    nośniku USB – pendrive w formacie *.avi lub *.mp4
    (zostaną zwrócone po obradach Jury).

5.  Do nośników USB należy dołączyć kartę zgłoszeniową (zał. 1) .


V. FORMA PREZENTACJI:

·       inscenizacja

·       widowisko słowno-muzyczne

  VI. KRYTERIA OCENY:
  1. Jury oceniać będzie prace pod względem:
            - doboru repertuaru
            - reżyserii

            - scenografii

            - kultury słowa

            - ogólnego wyrazu artystycznego
    2. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

VII. NAGRODY;
       - organizatorzy zapewniają dyplomy i nagrody uczestnictwa wszystkim
         grupom  oraz  nagrodę dodatkową Grand Prix „Złoty puchar”  dla grupy
         o najlepszych wrażeniach artystycznych

 

   VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
       1. Skład Jury ustala organizator konkursu.
       2. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na naszej stronie internetowej
           pm3polkowice.pl

 

 

Karta zgłoszeniowa – zał.1

 

OPIEKUN ARTYSTYCZNY

TYTUL PREZENTACJI

 PLACÓWKA, NR KONTAKTOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa fotograficzna, "TROPICIELE WIOSNY",

Już po raz trzeci zapraszamy dzieci i rodziców do zabawy fotograficznej, "TROPICIELE WIOSNY", która polega na wykonaniu zdjęcia "ZWIASTUNÓW WIOSNY" zaobserwowanych podczasWaszych wiosennych spacerów i wycieczek w naszym mieście lub okolicach.

 

 

Celem zabawy jest zainteresowanie dzieci światem przyrody oraz zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku naturalnym.

 

Fotografie prosimy przesyłać na pocztę e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 25 kwietnia 2021 r.


Każdy uczestnik otrzyma drobny upominek.

Osoby odpowiedzialne: Marzenna Karasińska, Agnieszka Dziura i Katarzyna Runewicz

 

Zapraszamy do zabawy!!!

REGULAMIN „PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU „PIOSENKI RODZINNEJ”

I. ORGANIZATOR:                                                                
Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.  Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy rodzinne grupy muzyczne, zespoły utworzone przez członków rodziny. Mile widziane zespoły wielopokoleniowe.

2.   W konkursie prezentowana może być jedna piosenka (wybrana dowolnie).

3. Piosenkę, zespół wykonuje a capella lub do akompaniamentu (płyta CD, własne instrumenty muzyczne np. keyboard, gitara, akordeon, flet lub inne niekonwencjonalne (łyżki, pokrywki, klocki itp.);).

4. Czas prezentacji jednej piosenki nie może przekroczyć 5 minut. Mile widziany będzie układ sceniczny, ciekawy strój, dodatkowe akcesoria mogące uatrakcyjnić występ.

5. Nagrany koncert prosimy przekazać do Organizatora na przenośnym  nośniku USB – pendrive w formacie *.avi lub *.mp4  (zostaną zwrócone po obradach  Jury) i  opatrzony metryczką (imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy przedszkolnej).


III. CEL KONKURSU:

1.     Wspieranie i rozwój zainteresowań muzycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

2.      Propagowanie rodzinnego śpiewania i muzykowania.

3.     Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych

4.     Rozbudzanie talentów wokalnych

5.     Integracja środowiska rodzinnego.

 

IV. WYMOGI FORMALNE KONKUSU:
1. Termin dostarczenia nagrań w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2021 r.

 V. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1.Każda grupa może zgłosić 3 nagrania.

 

VI. KRYTERIA OCENY:


1. Komisja oceniać będzie nagranie pod względem:
- atrakcyjność repertuaru;

-  ciekawa interpretacja utworu;

- poprawność wykonania (opanowanie pamięciowe);

-  muzykalność i warunki głosowe;

-  ogólne wrażenia artystyczne.


2. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.VII. NAGRODY:


1. Dyplomy otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu.

2. Przewidziano 3 nagrody główne i wyróżnienia.

 


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


1. Dostarczone nagrania oceniane będą przez Jury konkursu powołane przez organizatora.

 

Regulamin międzyprzedszkolnego konkursu plastyczno - ekologicznego pt: „EKO-obrońca przyrody”

1. Organizator konkursu

Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach

 

2. Data i miejsce

Termin dostarczenia prac: 16.04.2021 r.

Wyniki: 23.04.2021 r.

 

3. Cele konkursu

·       poszerzanie świadomości ekologicznej, wyrabianie nawyków dbałości o środowisko oraz czystość i ład najbliższego otoczenia

·       rozbudzanie wyobraźni i fantazji

·       rozwijanie zdolności plastycznych

 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie

·       Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna (płaska) przedstawiająca wykreowaną postać- bohatera stojącego na straży porządku i czystości.

·       Wyboru techniki plastycznej dokonuje sam uczestnik. Dopuszczalna jest technika łączona. (format A4). Nie dopuszczone jest użycie gotowych elementów.

·       Prace plastyczne „EKO-obrońca przyrody” powinny być wykonane przez dzieci samodzielnie pod okiem nauczyciela.

·       Każda placówka może przesłać po jednej pracy z każdej grupy przedszkolnej.

·       Każda praca powinna zawierać metryczkę: Imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa przedszkola oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik 1).

·       Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć prac konkursowych na stronie internetowej przedszkola.

·       Zdjęcie bądź skan pracy plastycznej oraz podpisaną zgodę rodziców/opiekunów należy przesłać na adres mailowy koordynatorów konkursu w terminie do 16.04.2021r. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

ü  Aneta Jędrasik email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ü  Anna Mrozik email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

5. Przebieg i organizacja konkursu

·       Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 3 w Polkowicach

·       Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy konkursu:

ü  Aneta Jędrasik tel. 509 953 339 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ü  Anna Mrozik tel. 723 677 743 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

6. Oceny i nagrody

·       Oceny prac dokona Komisja Konkursowa

·       Konkurs będzie rozstrzygany w 2 kategoriach wiekowych:

ü  3 – 4 latki

ü  5 – 6 latki

·       Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie wymienionych kryteriów:

- pomysłowość,

- samodzielność wykonania

- wrażenia estetyczne,

- spełnienie podanych wytycznych,

- nawiązanie do tematu

·       Autorzy 3 najlepszych prac (I, II, III miejsce) w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostali uczestnicy, otrzymają pamiątkowy dyplom.

 

7. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem 76 300 01 40 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu i rozdania nagród, na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z organizacją konkursu, z uwzględnieniem ewentualnego okresu roszczeń. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie

i publikację danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy w związku z udziałem w konkursie „EKO-obrońca przyrody” we wszelkich ogłoszeniach i

 

informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.

 

 

----------------------------------                                                            ---------------------------------

Miejscowość, data                                                                            Czytelny podpis opiekuna

prawnego autora pracy

Statystyka odwiedzin: Dziś 32 | Wczoraj 133 | Ten tydzień 2571 | Ten miesiąc 5677 | Razem 297640

 

Nasi przyjaciele

____________________________________