TEMATYKI CYKLICZNE

KWIECIEŃ

1. WIELKANOCNE
ZWYCZAJE
2. WIOSENNE POWROTY
3. ZWIERZĘTA NA WSI
4. DBAMY O PRZYRODĘ

 

 

„STARY DONALD”
Stary Donald farmę miał ija ija o
Na niej kury hodował ija ija o
Koko tu koko tam
Wszędzie koko tu i tam
Stary Donald farmę miał ija ija o
Na niej kaczki hodował ija ija o
Kwa, kwa tu kwa, kwa tam
Wszędzie kwa, kwa tui tam
Stary Donald farmę miał ija ija o
Na niej gęsi hodował ija ija o
Gę gę tu gę gę tam
Wszędzie gę gę tu i tam
Stary Donald farmę miał ija ija o
Na niej indyki hodował ija ija o
Gul gul tu gul gul tam
Wszędzie gul gul tu i tam

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: