rekrut

Tematy cykliczne

Tematy cykliczne: Styczeń

1.     Płynie czas

2.     Sport to zdrowie

3.     Dzień babci i dziadka

4.     Prehistoria

 

,,Spotkanie z Zimą”

 

Spotkałem się z Zimą

W scenerii zimowej

Była w białym płaszczu

I w koronie lodowej

Malowała szronem

Dookoła wszystko

Sypała białym śniegiem

I zrobiła lodowisko

Rozdawała wokół

Sopelki lodowe

Szaliki, rękawiczki

I ciepłe czapki na głowę

Tematy cykliczne: Grudzień

 

1.     Grudniowe życzenia

2.     Nadchodzi zima

3.     Przygotowania zwierząt do zimy

4.     Świąteczne tradycje

5.     Nowy Rok

 

,,Grudzień”

Józef Antoni Birkenmajer

 

Gru­dzień to mie­siąc miły nie­zwy­kle,
bo w nim wi­gi­lii świe­ci nam gwiazd­ka,
a w domu na­szym świe­ci cho­in­ka,
ubra­na w świecz­ki, orze­chy, ciast­ka,
zaś pod ga­łęź­mi ja­snej cho­in­ki
leżą po­dar­ki i upo­min­ki.

Są tu la­lecz­ki, są i żoł­nie­rze,
co usta­wi­li się w dłu­gi po­chód;
jest i Miś bury, jest ła­mi­głów­ka
i na­krę­ca­ny duży sa­mo­chód;
a bywa za­wsze też ra­dość szcze­ra
Gdy z ład­nej ksią­żecz­ki ob­ra­zek spo­zie­ra.

Lecz, by to wszyst­ko do­stać, po­trze­ba ko­niecz­nie
co naj­mniej przez rok cały spra­wo­wać się grzecz­nie.

Tematy cykliczne: Październik

 

 

1.     Dbamy o zdrowie

2.     Jesienna przyroda

3.     Zabawy na jesienne wieczory

4.     Skarby jesieni

 

5.     Pada deszcz

 

Piosenka pt. "Jesień"

/sł. muz. M Broda-Bajak/

 

1. Odrobina złota i trochę czerwieni,

żółty i brązowy – kolory jesieni. /x2

Pośród tych kolorów, pośród suchych liści

szur, szur, idzie Jesień, wiatr w drzewach szeleści. /2x

 

2. Deszczu czasem wiele, słońca odrobina,

kasztany spadają – jesień się zaczyna. /x2

We mgle oraz w słocie, po kałużach sennych

chlap, chlap, idzie Jesień, dzwoni deszcz jesienny. /2x

 

3.  W kolorowym sadzie jesienna muzyka,

czas gruszki i jabłka zebrać do koszyka /2x

Soczyste, pachnące w słońcu dojrzewają.

 

Hop, hop idzie jesień, owoce spadają/2x

 

 

Tematy cykliczne: Listopad

1.    Moje miasto mój dom

2.    Polska- moja ojczyzna

3.    Nasze hobby

4.    Jesienna muzyka

 

Wiersz

 

Złote, żółte i czerwone

opadają liście z drzew,

zwiędłe liście w obcą stronę

pozanosił wiatru wiew.

Nasza chata niebogata,

wiatr przewiewa ją na wskroś,

i przelata i kołata,

jakby do drzwi pukał ktoś.

W mokrych cieniach listopada

może ktoś zabłąkał się?

Nie, to tylko pies ujada.

Pomyśl także i o psie.

Strach na wróble wiatru słucha,

sam się boi biedny strach,

dmucha plucha-zawierucha,

całe szyby stoją w łzach.

Jakiś wątły wóz na szosie

ugrzązł w błocie aż po oś,

skrzypią, jęczą w deszczu osie,

jakby właśnie płakał ktoś.

Mgły na polach, ciemność w lesie,

drga jesieni smutny ton,

przyjdzie wieczór i przyniesie

sny i mgły, i stada wron.

Wyjść się nie chce spod kożucha,

blady promyk światła zgasł,

dmucha plucha-zawierucha,

zimno, ciemno, spać już czas.

 

Jan Brzechwa

tematy cykliczne: wrzesień

1. Znowu razem!

2. Poruszamy się bezpiecznie

3. Różni ludzie -  to my!

4. Pomocna dloń.

 

Wiersz:

 

"Dzieci świata"

W Afryce w szkole na lekcji,
Śmiała się dzieci gromada,
Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,
Że gdzieś na świeci śnieg pada.

A jego rówieśnik Eskimos,
Tez w szkole w chłodnej Grenlandii,
Nie uwierzył, że są na świecie
Gorące pustynie i palmy.

Afryki, ani Grenlandii
My także jak dotąd nie znamy,
A jednak wierzymy w lodowce,
W gorące pustynie, w banany.

I dzieciom z całego świata,
chcemy ręce uścisnąć mocno
i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,
jak i z nas samych wyrosną.

Statystyka odwiedzin: Dziś 16 | Wczoraj 75 | Ten tydzień 208 | Ten miesiąc 5134 | Razem 278327

 

Nasi przyjaciele

____________________________________