rekrut

Tematy cykliczne

Tematy cykliczne: Kwiecień

 

1.      Wielkanoc

2.      Z kulturą za pan brat

3.      Jestem kulturalny

4.      Książka- mój przyjaciel

5.      Baśnie, bajki i legendy

 

 

Piosenka o książeczce

Ewa Bem

 

W książeczce płynie rzeczka
W książeczce szumi las
W prześlicznych twych książeczkach
Tysiące przygód masz

Książeczka cię powiedzie
Na strome szczyty skał
Z niej możesz się dowiedzieć
Gdzie niedźwiedź zimą spał

Jak świerszczyk grał na skrzypcach
Jak morzem płynął śledź
I co zrobiła Wikcia
By same piątki mieć

Lecz chroń i szanuj książki
I kartek nie rwij też
Wpierw dobrze umyj rączki
A potem książkę bierz

 

Tematy cykliczne: Marzec

1.  Mali odkrywcy

2.  Tajemnice świata

3.  Nadchodzi wiosna

4.  Z wizytą na farmie

 

 

W marcu jak w garncu

J. Kulmowa

 

W marcu gotuje się wiosna w garncu.

 Miesza się.

Bulgocze.

Burzy.

Słońcem wzbiera w każdej

przydrożnej kałuży.

 

To zastyga przymrozkiem niewielkim,

to zielonych pąków wypuszcza bąbelki,

to znów śniegiem jak kożuchem zetnie,

to wiatrem zakotłuje po ogrodach,

aż się nam uwarzy marcowa pogoda.(…)

 

 

 

Tematy cykliczne: Styczeń

1.     Płynie czas

2.     Sport to zdrowie

3.     Dzień babci i dziadka

4.     Prehistoria

 

,,Spotkanie z Zimą”

 

Spotkałem się z Zimą

W scenerii zimowej

Była w białym płaszczu

I w koronie lodowej

Malowała szronem

Dookoła wszystko

Sypała białym śniegiem

I zrobiła lodowisko

Rozdawała wokół

Sopelki lodowe

Szaliki, rękawiczki

I ciepłe czapki na głowę

Tematy cykliczne: Luty

1.      SKARBY ZIEMI

2.      POTĘŻNE ŻYWIOŁY

3.      WIELKA WYPRAWA

4.      NASZE PODRÓŻE

 

 

Piosenka o podróżach

sł. i muz. Joanna Bernat

 

A kiedy już urosnę,

To słowo wszystkim daję

Zostanę podróżnikiem

I zwiedzę wszystkie kraje.

 

Ref.: Podróże, ach, podróże,

Te małe i te duże.

Kochamy je, bo przecież

Tak wiele uczą nas o świecie.

 

Polecę do Berlina ,

Odwiedzę tam kuzyna.

Z Warszawy do Krakowa

Też będę podróżować.

 

Ref.: Podróże, ach, podróże,

Te małe i te duże.

Kochamy je, bo przecież

Tak wiele uczą nas o świecie.

 

W Afryce lwa zobaczę,

Pobiegam z żyrafami.

W Australii spotkam strusia,

Poskaczę z kangurami.

Tematy cykliczne: Grudzień

 

1.     Grudniowe życzenia

2.     Nadchodzi zima

3.     Przygotowania zwierząt do zimy

4.     Świąteczne tradycje

5.     Nowy Rok

 

,,Grudzień”

Józef Antoni Birkenmajer

 

Gru­dzień to mie­siąc miły nie­zwy­kle,
bo w nim wi­gi­lii świe­ci nam gwiazd­ka,
a w domu na­szym świe­ci cho­in­ka,
ubra­na w świecz­ki, orze­chy, ciast­ka,
zaś pod ga­łęź­mi ja­snej cho­in­ki
leżą po­dar­ki i upo­min­ki.

Są tu la­lecz­ki, są i żoł­nie­rze,
co usta­wi­li się w dłu­gi po­chód;
jest i Miś bury, jest ła­mi­głów­ka
i na­krę­ca­ny duży sa­mo­chód;
a bywa za­wsze też ra­dość szcze­ra
Gdy z ład­nej ksią­żecz­ki ob­ra­zek spo­zie­ra.

Lecz, by to wszyst­ko do­stać, po­trze­ba ko­niecz­nie
co naj­mniej przez rok cały spra­wo­wać się grzecz­nie.

Statystyka odwiedzin: Dziś 203 | Wczoraj 239 | Ten tydzień 203 | Ten miesiąc 6158 | Razem 289317

 

Nasi przyjaciele

____________________________________