rekrut

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „JA JESTEM STĄD”

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY  KONKURS PLASTYCZNY

 

„JA JESTEM STĄD”

 

 

 

1. Organizator:    Przedszkole Miejskie nr 3, Monika, Fabjanowska, Jowita Małachowska,

 

2. Adresaci konkursu: dzieci w wieku 3 – 4 lat.

 

3. Cele konkursu:

 

- wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej;

 

-umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi w celu wyrażania swoich spostrzeżeń i obserwacji

 

4. Warunki uczestnictwa:
- technika: dowolna, format prac – A3, praca płaska
- z jednej grupy można dostarczyć 1 prace

 

5. Kryteria oceny prac:

 

- samodzielność,

 

- zgodność z tematem,

 

- oryginalność,

 

6. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (litery drukowane) przyklejoną z tyłu pracy (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa grupy, nazwa placówki)

 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci.

 

8. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.

 

9. Termin nadsyłania/składania prac: do 18.10.2018r.

 

10. Rozstrzygnięcie konkursu:  25.10.2018 r.

 

11.  Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez Organizatora, z nadesłanych prac wyłonione zostaną nagrody za I-III miejsce, każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział

  

 

 

Statystyka odwiedzin: Dziś 323 | Wczoraj 1373 | Ten tydzień 3505 | Ten miesiąc 22626 | Razem 209611

 

Nasi przyjaciele

____________________________________