rekrutacja 2019d 2020

Regulaminy

KONKURS LITERACKI PT. „OPOWIEŚĆ WIGILIJNA”

KONKURS LITERACKI

PT. „OPOWIEŚĆ WIGILIJNA”

 

 1. ORGANIZATOR:

 

·         PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W POLKOWICACH

 

 1. CEL KONKURSU:

 

 • Promocja czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych
 • Zachęcanie dzieci i rodziców do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

 

 

3.    GŁÓWNE ZASADY KONKURSU:

 

·         Konkurs ma zasięg przedszkolny i adresowany jest do dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 i ich rodzin

·         Prace musza być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich .

·         Każda Rodzina może napisać i złożyć tylko jedną pracę.

·         Tematem pracy jest napisanie opowiadania  " Opowieść wigilijna”

·         Objętość prac – do trzech  stron wydruku komputerowego o formacie A4 lub do 6 stron w formacie A5.

·         Praca może być ilustrowana własnoręcznie wykonanymi ilustracjami .

·         Pracę należy podpisać- imię, nazwisko dziecka z zaznaczeniem z kim napisało opowiadanie (mama, tata, siostra itp.) , wiek dziecka oraz nazwę grupy do której uczęszcza dziecko.

 

 1. JURY OCENIAĆ BĘDZIE:

.

·         Poziom warsztatu wykonawczego.

·         Wkład dziecka w pisanie i ilustrowanie opowiadania .

·         Zgodność ilustracji z treścią opowiadania .

 

Decyzja jury jest ostateczna .  

 

5.    NAGRODY:

 

·         Każda Rodzina otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie

·         Nagrody rzeczowe dla autorów wyróżnionych prac.

 

      6.TERMINY:

 

                            Prace należy składać do 14.12.2016 r. u nauczycielek poszczególnych grup.

 

       7. UWAGI KONCOWE:

 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na :

 - przeniesienie na Organizatora prawa własności złożonych prac,

 - przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz wykorzystanie jego wizerunku w zakresie dotyczącym konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU „ JESIENNY STROIK”

REGULAMIN KONKURSU „ JESIENNY STROIK”

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców i Dzieci do udziału

w konkursie pt. „ Jesienny stroik”

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach.

Osoby odpowiedzialne: Monika Musielak, Marzenna Karasińska, Agnieszka Dziura.

 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie jesiennego stroika.

3. Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci.
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • zacieśnianie więzi rodzinnej poprzez wspólne wykonanie pracy.

4. Warunku udziału w konkursie :

 • konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci z przedszkola oraz ich rodziców.
 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy pt. „ Jesienny stroik”
 • Technika wykonania pracy : praca przestrzenna na dowolnie wybranym materiale.
 • Do pracy należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko dziecka; wiek, grupa przedszkolna.
 • Konkurs trwa od 19.10.- 26.10.2018 r
 • Prace należy dostarczyć do 26.10.2018 r  do wychowawców grup.
 • Informacje o wynikach zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola.
 • Dla uczestników konkursu przewidziano  dyplomy i nagrody.
 • Jury oceni prace pod kątem walorów estetycznych, wyobraźni przestrzennej, doboru materiałów.
 • Wykonane prace zostaną zaprezentowane na wystawie przedszkolnej.
 • Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora.

 

POWODZENIA

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „JA JESTEM STĄD”

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY  KONKURS PLASTYCZNY

 

„JA JESTEM STĄD”

 

 

 

1. Organizator:    Przedszkole Miejskie nr 3, Monika, Fabjanowska, Jowita Małachowska,

 

2. Adresaci konkursu: dzieci w wieku 3 – 4 lat.

 

3. Cele konkursu:

 

- wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej;

 

-umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi w celu wyrażania swoich spostrzeżeń i obserwacji

 

4. Warunki uczestnictwa:
- technika: dowolna, format prac – A3, praca płaska
- z jednej grupy można dostarczyć 1 prace

 

5. Kryteria oceny prac:

 

- samodzielność,

 

- zgodność z tematem,

 

- oryginalność,

 

6. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (litery drukowane) przyklejoną z tyłu pracy (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa grupy, nazwa placówki)

 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci.

 

8. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.

 

9. Termin nadsyłania/składania prac: do 18.10.2018r.

 

10. Rozstrzygnięcie konkursu:  25.10.2018 r.

 

11.  Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez Organizatora, z nadesłanych prac wyłonione zostaną nagrody za I-III miejsce, każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział

  

 

 

Statystyka odwiedzin: Dziś 123 | Wczoraj 114 | Ten tydzień 509 | Ten miesiąc 1180 | Razem 34983

 

Nasi przyjaciele

____________________________________