rekrut

Konkursy

Rozstrzygnięcie rodzinnego konkursu Plastycznego: "Niezapominajka w krajobrazie Polski"

Przedszkolny konkurs rodzinny „Niezapominajka w krajobrazie Polski” został rozstrzygnięty. Do Jury wpłynęło 11 prac z całego przedszkola, z których wyłoniono następujących laureatów:

 

W kategorii 3 – 4 latki:

 

I miejsce: Zosia Walasek z rodziną

II miejsce: Marysia Bandiak z rodziną

III miejsce: Aurelia Oleksy z rodziną

 

W kategorii 5 – 6 latki

 

I miejsce: Nadia Pilarczyk z rodziną

II miejsce: Seweryn Rybikowski z rodziną

III miejsce: Anna Lisowiec z rodziną

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów

Wyniki międzyprzedszkolnego konkursu plastyczno - przyrodniczego „EKO - obrońca przyrody”

Wyniki międzyprzedszkolnego konkursu plastyczno - przyrodniczego „EKO - obrońca przyrody” organizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach

Wszystkim uczestnikom  i opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.
Wpłynęło 9 prac. 

 

kategoria 3-4 latki:
 
I miejsce: Natalia Mrozik 4 lata- Motylki PM3
II miejsce: Andrzej Domagała 4lata- Motylki PM6
III  miejsce:   Filip Szulczyński – 3 latek Kotki PM4 
udział: Kornelia Dyczko 3 lata Pszczółki PM3; Fabian Winsztal 4 lata- Biedronki PM3
 
kategoria 5-6 latki:
 
I miejsce: Jazienicka 5 lat PM2 grupa III
II miejsce: Natalia Kałmuczak 6 lat – Smerfy PM3
III  miejsce: Kłapkowski 6 lat Gumisie PM3
udział:    Sara Brzozowska 5 lat Krasnoludki PM3

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU " MOJA RODZINA ŻYJE ZDROWO"

Wszystkie prace , które wpłynęły na konkurs były przemyślane i  zgodne z tematyka ale jury jak to bywa w konkursach musiało wyłonić zwycięzców.  I tak:

I miejsce zajęła Malwina Żmijewska z rodziną.

II miejsce zajęła Nadia Pilarczyk z rodziną

III miejsce  przypadło Hani Dusza z rodziną.

Ponadto jury wyróżniły trzy prace należące do:  Agatki Dorosławskiej z rodziną, Kamila Nalewajskiego z rodziną  oraz Nadii Buras z rodziną. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Nagrody oraz dyplomy zostaną dostarczone w najbliższym czasie.

„ KODEKS ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W POLKOWICACH
MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ PRZEDSZKOLA Z CAŁEJ POLSKI
DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
PT. „ KODEKS ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”

CELE KONKURSU:

·       Zasadniczym celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia w szerokim ujęciu:
 - dbanie o swoje bezpieczeństwo w przedszkolu, w domu, w miejscach publicznych,
 - kształtowanie i utrwalanie nawyków zdrowego odżywiania się,
- promowanie kultury fizycznej i sportu,
- rozwijanie swoich zainteresowań i pasji,
- aktywne spędzanie czasu wolnego.

 • kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne.

ORGANIZATOR KONKURSU:

·       Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Skrzetuskiego 37
59 - 101 Polkowice
pm3.polkowice.pl     

WARUNKI UCZESTNICTWA,
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

·       Temat prac konkursowych brzmi: „KODEKS ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”.

·       Konkurs skierowany jest do  dzieci 5 - 6 letnich.

·       Praca konkursowa ma być pracą plastyczną płaską wykonaną w dowolnej technice
i w formacie A3.

·       Prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora. 

Przedszkole Miejskie nr.3
ul Skrzetuskiego 37
59 -100 Polkowice

·       Termin dostarczania prac konkursowych do dnia:  6 listopada 2020 r.

·       Każdy z uczestników (dziecko) może przekazać tylko jedną pracę. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

·       Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
-  pracę konkursową, odpowiednio zabezpieczoną przed zniszczeniem
   lub uszkodzeniem w czasie transportu,
-  wypełniony i podpisany formularz "Zgody opiekuna prawnego pracy
   na przetwarzanie i publikację danych osobowych", który stanowi Załącznik nr 1
   do Regulaminu,
-  imię i nazwisko autora, wiek, pełną nazwę (adres, telefon, e-mail) i pieczątkę
   placówki, w której praca została wykonana,
- imię i nazwisko opiekuna autora pracy.

·       Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom, przechodzą na własność Organizatora.

·       Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane przedmiotom trzecim.

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY:

·       Laureatów konkursu wyłoni Jury powołane przez Organizatora.

·        Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, samodzielność, oryginalność i pomysłowość.

·        Nagrody będą przyznane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

·        Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród – wyróżnień.

·        Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

·        Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej naszego przedszkola
i stronie internetowej Bliżej Przedszkola.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

·       Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na jej prezentację w formie wystawy i na stronie internetowej Organizatora.

·       Organizator zastrzega sobie prawo do:
     - nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości prac,
     - możliwości  wystawienia prac w instytucjach użyteczności publicznej.

·       Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Dziura pod nr tel. 76/749-88-60.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie
i publikację danych osobowych

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy
w związku z udziałem w konkursie „KODEKS ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”
we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.

--------------                          --------------------

Miejscowość, data                                                                 Czytelny podpis opiekuna prawnego

                                                                                          autora pracy

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkolny konkurs plastyczny "Moja ulubiona postać z bajki"

KONKURS PLASTYCZNY „MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”

I. ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu są nauczyciele: Marlena Kardyś i Teresa Jędrzejczyk

II. CELE KONKURSU

 • rozwijanie  umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci;
 • pobudzenie twórczej wyobraźni dziecka;
 • rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
 • promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs skierowany jest do wychowanków z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Polkowicach;
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu;
 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4 lub może być to praca przestrzenna,
 • Prace plastyczne powinny posiadać metryczkę zawierająca: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, nazwę grupy;

IV. TERMINARZ KONKURSU

 • Pracę należy złożyć do 15 maja 2020r. poprzez wysłanie zdjęcia pracy do organizatorów konkursu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do nauczycielek poszczególnych grup

V. OCENA I NAGRODY

 • O wynikach konkursu zadecyduje trzyosobowe jury.
 • Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

- 3-4 lata

- 5-6 lat

 • Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac biorąc pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, technikę, różnorodność użytych materiałów, pomysłowość, wiek autora, estetykę wykonania.
 • Dla zwycięzców oraz osób wyróżnionych organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe, dla pozostałych uczestników dyplomy za udział w konkursie z upominkiem, które zostaną rozdane po powrocie do przedszkoli.

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z przekazaniem praw autorskich oraz wyrażeniem zgody autora pracy na jej publiczną prezentację oraz wykorzystanie w dowolny sposób przez organizatorów konkursu.

 

 

Statystyka odwiedzin: Dziś 159 | Wczoraj 205 | Ten tydzień 364 | Ten miesiąc 14090 | Razem 349758

 

Nasi przyjaciele

____________________________________