rekrutacja 2019d 2020

Koncepcja pracy przedszkola na rok 2018/2019

    

 

 

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3

W POLKOWICACH W OBSZARZE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNYCH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/19

 

 

Koncepcja zatwierdzona została na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2018 r.

 

 

ZADANIA FINALNE DO PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ:

 

1.     Stwarzanie okazji do poznawania rzeczywistości społeczno – kulturowej środowiska lokalnego, narodowego i  wybranych krajów europejskich.

2.     Wzmacnianie więzi przedszkola z domem rodzinnym poprzez wspólne zabawy i zajęcia.

 

                                                         

 

EDUKACJA DZIECKA

 

 

LP.

 

ZADANIE/ FORMA  REALIZACJI

 

 

ODPOWIEDZIALNI/ OSOBY WSPIERAJACE

 

TERMIN  WYKONANIA

 

KOMENTARZ/ uwagi dyrektora w trakcie realizacji zadań przez nauczyciela

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

19.

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

23.

 

 

 

 

24.

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

Organizowanie sytuacji edukacyjnych uczących dzieci przywiązania do własnej rodziny, miejscowości i tradycji zw. z Polską – tematyka cykliczna ,,Jestem Polakiem’’

 

Organizowanie zajęć mających na celu zapoznanie z mapą Polski, Europy i flagą Unii Europejskiej.

 

Organizowanie zajęć sprzyjających poznawaniu tradycji, charakterystycznych krajobrazów, budowli zw. z Polską i państwami  europejskimi.

 

Organizowanie zajęć sprzyjających nauce tańców regionalnych i zabaw muzycznych zw. z krajami europejskimi.

 

 

Spacery i wycieczki pod hasłem ,,Poznajemy Polkowice krok, po kroku’’ – tworzenie grupowej kroniki z miejsc zwiedzanych (rysunki dzieci , zdjęcia).

 

Wycieczka do urzędu, spotkanie z Burmistrzem.

 

Organizowanie zajęć sprzyjających poznaniu tańców ludowych i narodowych

 

Organizowanie zajęć sprzyjających oglądaniu dzieł plastycznych znanych twórców.

 

Organizowanie sytuacji edukacyjnych uczących znajomości dostrzegania praw dziecka.

 

Montaż słowno – muzyczny z okazji Dnia Niepodległości.

 

Aranżacja sal i kącików - ,,Skarby Polski i Europy.

 

Organizowanie odwiedzin w zakładach pracy rodziców.

 

Organizowanie spotkań z przedstawicielami  Towarzystwa Miłośników Polkowic lub z przedstawicielami Towarzystwa ,,Victoria’’

 

Udział dzieci w zorganizowanych konkursach na temat:

- Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny ,,Ja jestem stąd’’

 

- Przedszkolny Konkurs Recytatorski ,,Polak mały’’

 

- Przedszkolny  Konkurs Plastyczny ,,Moja rodzina’’ (co lubię robić z rodziną).

 

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Moje miasto – moja mała Ojczyzna’’

 

- V Międzyprzedszkolna Olimpiada Matematyczna ,,Mały Matematyk’’

 

- V Prezentacje Teatralne dla dzieci 3 – 4 letnich.

 

- Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny ,,Album o wybranym państwie UE’’.

 

 

Zorganizowanie wystaw :

- Zabawa  fotograficzna ,,Wędrówki po Polsce i Europie’’

 

- Konkurs plastyczny ,,Ja jestem stąd’’

 

 

Zorganizowanie wystawy ,,Dawniej i dziś….’’

 

 

Organizowanie cyklicznych zabaw integracyjnych ,,W co się bawią dzieci z krajów europejskich’’.

 

Udział dzieci w realizacji programu  ,,Cała Polska Czyta Dzieciom’’ – cykl ,,Legendy Polskie’’.

 

Udział dzieci w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez bibliotekę.

 

Udział dzieci starszych w Polkowickich Dniach Teatru – przegląd teatrzyków ,,Kurtyna’’.

 

Współpraca przedszkola ze szkołą:

 

- Udział w lekcjach otwartych

 

- Zabawy w Sali zabaw.

 

 

Udział dzieci w akcjach:

-  Sprzątanie świata

 

 

Pomagamy zwierzętom ze schroniska we Wróblinie Głogowskim

 

- Pocztówka dla Powstańca "BohateON"

 

 

 

- Pomagamy chorym dzieciom (nakrętki, giełdy)

 

 

Udział w obchodach Dni Polkowic.

 

Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez uczestnictwo dzieci w różnych formach zabaw i gier sportowych znanych w Polsce i innych krajach europejskich.

 

Nawiązanie współpracy z innymi przedszkolami na terenie naszego kraju.

 

Realizacja projektu ,,Mały Europejczyk’’ i ,,Z Bolkiem i Lolkiem poznaję Europę’’, ,,Moja miejscowość – mój kraj’’.

 

Nauczycielki grup

 

 

 

  

Nauczycielki grup

 

 

 

Nauczycielki grup

 

 

 

Nauczycielki grup

 

 

 

 

Nauczycielki grup

 

 

 

 

Nauczycielki grup

  

Nauczycielki grup

 

 

Nauczycielki grup

 

 

Nauczycielki grup

 

 

Nauczycielki grup

 

 

Nauczycielki grup

 

 

Nauczycielki grup

 

 

Agnieszka D., Jowita M.,

 Monika M.

 

 

 

 

Jowita M., Monika F.

 

 

Ania M., Angela B.

 

 

Marlena, Teresa J.

 

 

Agnieszka D., Monika F., Brabara K.,

 

Agnieszka D., Monika F., Barbara K.

 

Agnieszka D., Monika F., Barbara K.

 

Monika M., Marzenka K.

 

 

 

 

Agnieszka D., Basia K.

 

 

Jowita M., Monika F.

 

 

Monika M., Marzenka K.

 

  

 

Nauczycielki grup

 

 

 

Nauczycielki grup

 

 

 

Nauczycielki grup

 

 

     Agnieszka D., Barbara K.

 

 

 

Nauczycielki grup

 

 

 

 

 

 

Nauczycielki grup

  

Monika M., Monika F.

 

 

Jowita M.

 

 

 

     Agnieszka D., Basia K.

 

 

     Agnieszka D., Basia K.

 

Nauczycielki grup

 

 

 

 

Agnieszka D., Basia K

 

 

       Agnieszka D., Basia K.

            Monika F.,

      Monika M., Marzenka K.

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

  

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

  

 

Listopad

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Listopad

 

 

 

 

 

         Październik

 

  

Listopad

 

 

Maj

 

 

Wrzesień - Listopad

   

 

Maj

 

 

Maj

 

 

Kwiecień  - Maj

 

 

 

 

Wrzesień - Październik

 

 

Listopad

 

 

Październik

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Kwiecień

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

  

Listopad – Grudzień

 

 

Wrzesień

 

 

 

Maj

 

 

Czerwiec

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA

 

 

LP.

 

ZADANIE/ FORMA REALIZACJI

 

 

ODPOWIEDZIALNI/ OSOBY WSPIERAJACE

 

TERMIN  WYKONANIA

 

KOMENTARZ/ uwagi dyrektora w trakcie realizacji zadań przez nauczyciela

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

Gromadzenie materiałów, fachowej literatury, czasopism edukacyjnych zw. z koncepcją pracy na bieżący rok.

 

Systematyczne wzbogacanie kącików książki w nowe pozycje literatury dziecięcej.

 

Opracowanie zbioru scenariuszy rozwijających zainteresowanie  własnym krajem i krajami europejskimi .

 

Organizowanie sytuacji edukacyjnych mających na celu kultywowanie tradycji ludowych.

 

Realizacja  projektu ,,Mały Europejczyk’’, ,,Moja miejscowość – mój kraj’’, ,,Z Bolkiem i Lolkiem poznaję Europę’’

 

 

Wzajemna wymiana doświadczeń – dzielenie się wiedzą, wymiana pomocy dydaktycznych, wymiana literatury, scenariuszy zajęć.

 

Zorganizowanie konkursów dla rodziców:

 

 • Rodzinny Przegląd Piosenki Patriotycznej

 

 • Rodzinny  Konkurs Literacki ,,Opowieść wigilijna’’
 • Konkurs wiedzy ,,Znam kraje Unii Europejskiej’’

 

 • Przedszkolny Konkurs Plastyczny ,,Szopka Bożonarodzeniowa’’

 

 

Opracowanie wykazu literatury ,Rodzina w poezji i literaturze dziecięcej’’.

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup

 

 

Nauczycielki grup

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup

 

 

Nauczycielki poszczególnych  grup

 

 

 

Nauczycielki poszczególnych grup

 

 

 

 

 

Angela B., Jowita M.

 

 

 

Marzenka K., Monika M.

 

 

Marzenka K., Monika M., Basia K.

 

 

     Agnieszka D., Basia K.,                   Marzenka K.

 

 

 

Teresa J.

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

  

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

Listopad – Grudzień

 

 

Maj

 

 

 

Listopad  - Grudzień

 

 

 

 

Styczeń

 

 

 

 

 

 

 

                              

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELA – PLAN WDN

 

 

Lp.

 

ZADANIE/ FORMA REALIZACJI

 

 

ODPOWIEDZIALNI/ OSOBY WSPIERAJACE

 

TERMIN  WYKONANIA

 

KOMENTARZ/ uwagi dyrektora w trakcie realizacji zadań przez nauczyciela

 

 

 

1.

 

 

Rada szkoleniowa na temat: ,,Tradycje, zwyczaje i sztuka ludowa jako część historii i kultury narodowej ’’ – referat, wymiana scenariuszy.

 

 

Ania M., Marlena

 

Październik

 

 

2.

 

Opracowanie Kart Indywidualnych Potrzeb dziecka, prowadzenie i dokumentowanie zajęć dziecka w ramach IPET.

 

 

Nauczycielki grup

 

              Cały rok

 

 

3.

 

Rada szkoleniowa na temat: ,,Sposoby rozwijania zainteresowania krajami europejskimi w wieku przedszkolnym’’.

 

 

 

       Monika F., Jowita M.

 

 

 

 

Marzec

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

Doskonalenie nauczycieli w zakresie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu.

 

Udział nauczycieli w warsztatach, szkoleniach, kursach organizowanych w ramach realizacji projektu ORE i innych ofert szkoleniowych.

 

Kontrola umiejętności dzieci w zakresie edukacji społecznej i patriotycznej poprzez narzędzia do obserwacji umiejętności dzieci. Umieszczenie wyników w kartach obserwacji.

 

Rada warsztatowa ,,Tańce regionalne i narodowe’’

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH RODZICÓW

 

 

Lp.

 

ZADANIE/ FORMA  REALIZACJI

 

 

ODPOWIEDZIALNI/ OSOBY WSPIERAJACE

 

TERMIN  WYKONANIA

 

KOMENTARZ/ uwagi dyrektora w trakcie realizacji zadań przez nauczyciela

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

Opracowanie i ustalenie wspólnie z rodzicami form współpracy w nowym roku szkolnym.

Omówienie realizowanych treści programowych i kształtowanie umiejętności.

 

Systematyczne prowadzenie tablicy informacyjnej dla poszczególnych grup z uwzględnieniem następujących obszarów:

Tematyki cyklicznej na każdy tydzień (1x w miesiącu)

Ogłoszenia (na bieżąco)

Wydarzenia w formie pokazu slajdów.

 

Zebrania informacyjne z rodzicami 3x w roku lub wg. potrzeb.

 

 

Organizacja spotkań dla rodziców np. spotkanie ze logopedą, psychologiem.

 

 

Organizacja integracyjnych spotkań grupowych według potrzeb.

 

Organizacja konsultacji dla rodziców.

 

 

Organizacja zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych w celu bezstresowej adaptacji do warunków przedszkolnych.

 

Organizowanie cyklicznych warsztatów dla rodziców ,,Tradycją dyktowane’’

 

 

Organizowanie spotkań z rodzicami mającymi na celu podtrzymanie tradycji przedszkolnych:

 

 • Święto Pieczonego Ziemniaka
 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Obchody Dnia Dziecka
 • Obchody Dnia Rodzinny
 • Pożegnanie Starszaków

 

 

Opracowanie publikacji na stronę internetową:

 1. ,,Rola rodziny we współczesnym świecie’’

 

 1. ,,Przebieg adaptacji w przedszkolu’’.

 

 1. Wpływ tradycji rodzinnych na wielostronny rozwój dziecka’’.

 

Udostępnienie Konwencji Praw Dziecka na stronie internetowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup

 

 

 

 

Nauczycielki          wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup

 

 

 

Nauczycielki poszczególnych  grup

 

 

Nauczycielki wszystkich grup

 

 

Nauczycielki wszystkich grup

 

 

Nauczycielka grupy 3- latków

 

 

 

Nauczycielki wszystkich grup

 

 

 

Nauczycielki poszczególnych grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka D., Basia K.

 

 

Monika F.

 

 

 

Marzenka K., Monika M.

 

 

 

Angela

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

W zależności od potrzeb

 

 

 

W zależności od potrzeb

 

 

Raz w miesiącu

 

 

               Sierpień

 

 

 

Według planu współpracy z rodzicami

 

 

 

 

 

 

   Wrzesień –    Październik

Październik

Listopad

Grudzień

Grudzień

Styczeń

Czerwiec

Maj

Czerwiec

 

 

 

 

 

 

II półrocze

 

 

I półrocze

 

 

 

I półrocze

 

 

 

I półrocze

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

 

 

Lp.

 

 

RODZAJ/FORMA

 

GRUPA

 

TERMIN

 

KOMENTARZ

Uwagi dyrektora w trakcie realizacji zadań przez nauczyciela

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

 

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

 

 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

 

 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

 

 

POWITANIE JESIENI

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

ANDRZEJKI

 

 

MIKOŁAJKI

 

JASEŁKA

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 

 

BAL KARNAWAŁOWY

 

 

WALENTYNKI

 

 

POWITANIE WIOSNY

 

 

DZIEŃ RODZINY

 

 

OBCHODY DNIA DZIECKA

 

 

POŻEGNANIE STARSZAKÓW

 

 

 

4, 5, 6, Mieszana

 

 

Wszystkie grupy

 

 

3,6 – latki

 

 

Wszystkie grupy

 

 

Grupy starsze

 

 

Wszystkie grupy

 

 

Wszystkie grupy

 

 

5 – latki,

 

 

Wszystkie grupy

 

6 – latki, Mieszana

 

Wszystkie grupy

 

 

 

Wszystkie grupy

 

 

Wszystkie grupy

 

 

Wszystkie grupy

 

 

Wszystkie grupy

 

 

Wszystkie grupy

 

 

5,6 - latki

 

 

Wrzesień – październik

 

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

Październik

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

 

Listopad

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

Grudzień

 

Styczeń

 

 

 

Styczeń

 

 

Luty

 

 

Marzec

 

 

Maj

 

 

Czerwiec

 

 

Czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDARIUM WYCIECZEK PRZEDSZKOLANYCH

 

 

Lp.

 

 

MIEJSCE/TRASA

 

GRUPA

 

TERMIN/MIESIĄC

 

KOMENTARZ

Uwagi dyrektora w trakcie realizacji zadań przez nauczyciela

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

 

 

Wycieczka do Złotoryi.

 

Wycieczka do Miłkowic.

 

Wycieczka do Nowej Wsi Lubińskiej.

 

Wycieczka do Obiszowa.

 

Wycieczka do Przemkowskiego Parku Krajobrazowego

 

 

 

6 – latki, Mieszana

 

6 – latki, Mieszana

 

5 – latki, Mieszana

 

Grupy Starsze

 

Grupy Starsze

 

Listopad

 

Czerwiec

 

Październik

 

Październik

 

Kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

Statystyka odwiedzin: Dziś 198 | Wczoraj 355 | Ten tydzień 198 | Ten miesiąc 5306 | Razem 115767

 

Nasi przyjaciele

____________________________________