rekrut

Notice: Undefined offset: 1 in /www/pm3.polkowice.pl/witryna/templates/pm3_v1_8/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /www/pm3.polkowice.pl/witryna/templates/pm3_v1_8/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji
Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.polkowice.eu//pm3
Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Polkowicach
ul. Skrzetuskiego 37
59-101 Polkowice
NIP: 692-10-63-168
Dyrektor: Barbara Kulczycka
Kontakt:
tel. 76 749-88-60
www.pm3.polkowice.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek od 6:00 do 16:30
 
Punkt Przedszkolny Biedronki w Polkowicach
godziny otwarcia: 6.00-16.00
tel. 515 40 44 43
Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-10
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
powodu niezgodności:
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:
podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
mapa strony
focus wokół elementów nawigacyjnych
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-01-08
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Fabjanowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 76 749 88 60
Procedura wnioskowo-skargowa
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 749 88 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Dostępność architektoniczna
Aby wejść do budynku należy pokonać 1 stopień oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie
Budynek jest dwupoziomowy - brak jest windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli
Przy schodach wejściowych nie ma podjazdu, w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
W odległości 15m znajduje się parking miejski z wydzielony miejscem dla osoby niepełnosprawnej
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Statystyka odwiedzin: Dziś 143 | Wczoraj 337 | Ten tydzień 1518 | Ten miesiąc 4500 | Razem 445171

 

Nasi przyjaciele

____________________________________