rekrut

banerbaner

Artykuły dla rodziców

„Zero waste – na czym polega?”

Zero waste – na czym polega?”

 

Zero waste, czasami używane w formie less waste, to:

§  pochodzący z języka angielskiego termin oznaczający brak śmieci i marnowania

 

§  idea zmierzająca ku maksymalnemu zmniejszeniu ilości generowanych odpadów oraz dbałości o zasoby naturalne, które zyskała rozgłos na początku XXI wieku i od tego czasu jej popularność wzrasta

 

§  dążenie, by ograniczyć produkcję śmieci, nie zanieczyszczając środowiska

 

§  styl życia, który obejmuje wszystkie jego sfery: odżywianie, higienę, przemieszczanie się, ubieranie, zakupy.

 

Zero waste – zasady 5R

5R to pięć kluczowych zasad, które należy stosować przy ograniczaniu odpadów. Pierwszy raz zasada 5R pojawiła się w książce Pokochaj swój dom Bei Johnson, amerykańskej blogerki, która spopularyzowała ideę zero waste. 

1.      Refuse – odmawiaj

oznacza umiejętność mówienia „nie”, gdy wręczają ci niepotrzebne rzeczy, których nigdy nie chciałeś – reklamówki, słomki, kubki, widelczyki, serwetki, ulotki oraz gadżety reklamowe. Umiejętność ta znacznie przyczyni się do zmniejszenia ilości śmieci, które nie są nikomu do niczego potrzebne.

2.      Reduce – redukuj

przypomina, by nie kupować wszystkiego, na co nas stać i na co mamy chwilową ochotę. Nakłania do wyrobienia w sobie nawyku zadania sobie pytania „czy naprawdę tego potrzebuję?”.

 

3.      Reuse – użyj ponownie

zachęca do powtórnego wykorzystania produktów jednorazowego użytku oraz do wybierania rzeczy wielokrotnego użytku, takich jak maszynki do golenia czy opakowania, oraz wymyślania innych zastosowań dla używanej rzeczy. 

4.      Recycle – przetwórz

nakłania do segregacji odpadów i refleksji, czy robisz to prawidłowo. 

5.      Rot – kompostuj

wspomina o możliwości kompostowania odpadów biodegradowalnych, np.
w przydomowym kompostowniku. Bioodpady, zamiast zalegać na wysypisku, mogą zamienić się w super nawóz.

6.      Do tej listy można jeszcze dodać Repair – naprawiaj

namawia do naprawiania przedmiotów, które z nawyku wyrzucamy i zastępujemy nowymi, np. cerowania skarpetek, sklejania pękniętych talerzyków czy zepsutych zabawek.

Zero wast w codziennym życiu- jak to wygląda?

Ideałem zero waste jest wprowadzenie w codziennym życiu takich zmian, które będą realne i konsekwentne. Dlatego czasem mówi się także o „less waste”.

Less waste w odniesieniu do zakupów, to kupowanie tylko tego, co naprawdę potrzebne, dobre planowanie oraz postawienie na trwałość i jakość. To wykorzystywanie do końca tego, co już zostało zakupione, dbanie o posiadane przedmioty, by uniknąć ich przedwczesnego zniszczenia oraz naprawianie tego, co można naprawić, zamiast pogoni za nowym, a także darowanie drugiego życia starym przedmiotom, znajdując im nowe zastosowanie.

Podobne reguły, które stosujemy wobec zakupów, odnoszą się także do jedzenia
i wyborów żywnościowych. Na etapie zakupu żywności także pomaga planowanie
i przewidywanie potrzebnych ilości produktów, by uniknąć ich zmarnowania. To korzystanie z domowych metod konserwacji żywności.

W kwestii środków transportu i komunikacji także mamy wybór i wpływ. Zero waste  nie oznacza, że nagle musimy pozostać w domu i od dziś prowadzić stacjonarny tryb życia. Less waste to dojazd do pracy i poruszanie się po mieście na rowerze lub korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast jazdy własnym samochodem.

To jak mieszkamy wiąże się głównie z ilością energii grzewczej i prądu, który zużywamy. Zero Waste w mieszkaniu to nowocześniejsze sposoby ogrzewania, energooszczędne żarówki, krótszy czas spędzony pod prysznicem z gorącą wodą oraz zaprzestanie drukowania dokumentów, jeśli nie jest to konieczne lub drukowanie dwustronne.

 

Każdy z tych drobnych gestów oznacza wyraźny wpływ na globalne zużycie energii, produkcję gazów cieplarnianych, wykorzystanie surowców.

 

Źródło:

https://zero-waste.pl/czym-jest-zero-waste/

https://www.aldi.pl/zero-waste.html

https://www.netto.pl/blog/porady-domowe/zrob-to-sam/zero-waste-co-to-znaczy-jak-zyc-w-duchu-zero-waste/

 

                                                                                                                 Opracowała

Aneta Jedrasik

„Wspomaganie umiejętności matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym”.

Edukacja matematyczna w przedszkolu ma przygotować dzieci do posługiwania się pewnymi pojęciami matematycznymi, do zrozumienia których  dochodzą poprzez samodzielne działanie.

 

Przedszkole odgrywa znaczącą rolę w rozbudowywaniu matematycznej sfery pojęciowej dziecka. Edukację matematyczną dzieci w wieku przedszkolnym należy widzieć szeroko. Musi być połączona z kształtowaniem odporności emocjonalnej, ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych oraz z intensywnym rozwojem. Wiek przedszkolny jest szczególnym okresem w rozwoju dziecka z uwagi na sposób poznawania rzeczywistości  dokonujący się poprzez swobodne zdobywanie doświadczenia i mimowolne uczenie się, oraz ze względu na środowisko wychowawcze domu i przedszkola. Najważniejsze w edukacji matematycznej są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one fundament, z którego dziecko konstruuje pojęcia i umiejętności. Jeżeli doświadczenia te są dobrane indywidualnie  do potrzeb i możliwości dziecka, to przyczyniają się także do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jasno określa cele, które służą wspomaganiu  rozwoju dzieci w zakresie kształtowania pojęć matematycznych uwzględniając ich potrzeby i możliwości rozwojowe oraz uwarunkowania środowiskowe. Ich realizacja odbywa się w określonych obszarach edukacyjnych. Punktem wyjścia do określenia kompetencji matematycznych dziecka są cele i treści  zawarte w programie nauczania.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa, jakie umiejętności powinno posiadać dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;

2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

3) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami

porządkowymi;

4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów;

w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;

5) wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, krokami, stopa za stopą;

6) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

Rozwijanie zdolności matematycznych dzieli się na kilka etapów.


Dzieci trzyletnie nabywają w przedszkolu umiejętność posługiwania się określeniami położenia przedmiotów w przestrzeni, kierunku (w przód, w tył, do góry, w dół),  przyswajają określenia czasu (długo-krótko), podejmują próby klasyfikowania przedmiotów  oraz gromadzą przedmioty mające wybraną wspólną cechę (wielkość, kształt, kolor, przeznaczenie), porównują liczebność zbiorów   (dużo - mało, tyle samo), oraz posługują się liczebnikami: jeden i dwa.

Dzieci czteroletnie rozróżniają, porównują i nazywają położenie przedmiotów w przestrzeni, kierunek  i długość, przyswajają określenia czasu, klasyfikują przedmioty, porównują liczebność (równo, mniej, więcej), posługują się liczebnikami głównymi (jeden, dwa, trzy, cztery).

 

Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie coraz dokładniej rozróżniają, porównują i nazywają położenie przedmiotów w przestrzeni w odniesieniu do siebie (na prawo, na lewo, naprzeciw), kierunek (w prawo, w lewo),  długość mierzoną miarą dowolnie obraną,  nazywają dni tygodnia oraz pory roku, klasyfikują przedmioty, porównują dwa zbiory różnych przedmiotów przez łączenie w pary po jednym elemencie z każdego zbioru (zbiory równoliczne i nie równoliczne),  liczą elementy zbioru do 10 oraz posługują się liczebnikami porządkowymi. Ostatnim etapem jest praktyczne zaznajomienie z dodawaniem liczb oraz działaniem odwrotnym – odejmowaniem.